Sfaturi minunate SEO Semalt

Sosyal medya platformları, șirketlerin ürün ve hizmetlerini pazarlaması için mükemmel fırsatlar sunar. Facebook, dünyaya açan yeni platformlardan biridir. Instagram, Facebook tarafından probleme medya alanında olduğu gibi satın alındı. Facebook ayrıca Snapchat'ı 3 milyar dolar karșılığında satın almak için bir teklifte bulundu ancak teklif, kurucu Evan Spiegel tarafından reddedildi.

Bunun bir sonucu olarak, Instagram'ın Öyküler Feature sürümünü bașlatma kararı. Ana platformlardan biri, Instagram’ın 500 milioane de activități fiecareanıcısına, Snapchat’ın 150 milioane fiecareanıcısına sahip olması.

Semalt'in , Müșteri Bașarı Yöneticisi Artem Abarity, Instagram Hikayelerinin iș pazarlamasında ve bu aracın en iyi șekilde nasıl kullanılabileceği konusunda güçlü bir araç haline geldiğini açıklıyor

Bir ürün yaratmak için yatırım yapılan zaman para ile eșittir. Araștırma, Snapchat'taki insanların çoğunun da Instagram'ı fiecareandığını gösteriyor. Bununla birlikte, çoğunun kișisel olarak arkadașlarıyla kișisel olarak paylașmak için fiecareanabileceği bir platformu var. Instagram chakanıcıları, diğer taraftan, ilgilerini ve fikirlerini markayla sorunsuz bir șekilde etkileșime girebilir ve paylașabilir.

Dijital pazarlamacılar için bunun anlamı nedir? Markalarla etkileșimde bulunmak ve ürünleri nasıl tepki vereceğini izlemek ve analiza etmek için Instagram'ı fiecareanabilirler. Platforma ayrıca, markaların ve pazarlamacının, kitlenin tercihlerini, ilgi alanlarını ve kișisel yașamını net bir șekilde anlamasını sağlar.

Instagram Hikayeleri Nișanlamayı Artırır

Instagram Öyküleri özelliğini fiecareanarak, günlük olarak kitleyle iletișim kurabilirsiniz. Bu süreçte, kișiliğinizi izleyicilerle paylașıp paylașacaksınız.

Mercedes Benz, Instagram’ı fiecareanarak pozlamasını genișletebilen uluslararası bir șirkete iyi bir örnek. Șirket, Instagram Hikayelerini fiecareanmaya bașladıklarında taahhüdünde% 500 artıș kaydedildi.

Haber Kaynağı Algoritması'nda değișiklik

Haber akıșını yöneten algoritma Facebook'un Instagram'ı satın almasından beri geliștirildi. Yayınlar günümüzde taahhüt düzeyinde listeleniyor. Geçmiște, Instagram, haber beslemesinde neyin görüntüleneceğini belirlemek için fiecareanılırdı

Bu yeni algoritmayı, yayınlanarak rekabette öne geçmek için izleyicilerinizin ihtiyaçlarına cevap vererek chakanabilirsiniz. Yeniden hedefleme reklamları, potansiyel müșterilere pazardaki ürün ve hizmetleri politik olarak hatırlatırken markaların büyütülmesine de yardımcı oluyor.

Günde 5-20 Enstantane Hikayesi Yazmaya Çalıșın

Sosyal medya pazarlamasında bașarının sırrı müșterileri ile sürekli iletișim sürdürmektir. 5-20 Instagram hikayelerini yayınlamak, kitlenin daima markanızın yaptıklarına ayak uydurmasını sağlayacaktır. Hikayelerin yalnızca takipçileriniz tarafından değil, aynı çıkarları olan diğer fiecareanıcılar tarafından görüleceğini unutmayın.

Hayata tekrar dönmenize yardımcı olmak için günlük olarak bir grafik tasarımcısı tutmayı düșünün. Ayrıca dikkat çekici videolar ve resimlerle bir araya gelmek için Photoshop'u ve diğer düzenleme ve tasarım araçlarını fiecareanabilirsiniz. Ei yayının markanızın kișiliğine uygun olduğundan emin olun.

mass gmail